Coop Finants AS

Corporate Name
Coop Finants AS
Commercial Registry Number
12087992
Address
Narva mnt 4, Tallinn, Harju maakond, 15014
E-mail
Date of Booking (latest)
Capital Stock
284 210 €
Tegevusload (erandi alusel)
Erandi rakendamise õiguslik alus Ema-ettevõtja (ärinimi, registrikood, asukoht) Nimekirja kandmise aluseks oleva otsuse nr Nimekirja kandmise kuupäev
KAVS § 2 lg 8
Coop Pank aktsiaselts, 10237832, Narva mnt 4, Tallinn, Harju maakond, 15014
4.1-1/125