AS LHV Finance

Corporate Name
AS LHV Finance
Commercial Registry Number
12417231
Address
Tartu mnt 2, Tallinn, Harju maakond, 10145
Phone
+372 680 2700
E-mail
Web Address
Date of Booking (latest)
Capital Stock
200 000 €
Tegevusload (erandi alusel)
Erandi rakendamise õiguslik alus Ema-ettevõtja (ärinimi, registrikood, asukoht) Nimekirja kandmise aluseks oleva otsuse nr Nimekirja kandmise kuupäev
KAVS § 2 lg 8
AS LHV Pank, 10539549, Tartu mnt 2, Tallinn, Harju maakond, 10145
4.1-1/69