OP Finance AS

Andmed
Corporate Name
OP Finance AS
Commercial Registry Number
11164733
Address
Tornimäe 5, Tallinn, Harju maakond, 10145
Phone
+372 663 0850
E-mail
Web Address
Capital Stock
640 000 €
Date of Booking (latest)
Tegevusload (erandi alusel)
Nimekirja kandmise kuupäev
Ema-ettevõtja (ärinimi, registrikood, asukoht)
OP CORPORATE BANK PLC, 0199920-7 (Soome), Gebhardinaukio 1, 00510 Helsingi, Soome
Nimekirja kandmise aluseks oleva otsuse nr
4.1-1/68
Erandi rakendamise õiguslik alus
KAVS § 2 lg 8