OP Finance AS

Corporate Name
OP Finance AS
Commercial Registry Number
11164733
Address
Tornimäe 5, Tallinn, Harju maakond, 10145
Phone
+372 663 0850
E-mail
Web Address
Date of Booking (latest)
Capital Stock
640 000 €
Tegevusload (erandi alusel)
Erandi rakendamise õiguslik alus Ema-ettevõtja (ärinimi, registrikood, asukoht) Nimekirja kandmise aluseks oleva otsuse nr Nimekirja kandmise kuupäev
KAVS § 2 lg 8
OP CORPORATE BANK PLC, 0199920-7 (Soome), Gebhardinaukio 1, 00510 Helsingi, Soome
4.1-1/68