OÜ Citadele Leasing & Factoring

Corporate Name
OÜ Citadele Leasing & Factoring
Commercial Registry Number
10925733
Address
Narva mnt 63/1, Tallinn, Harju maakond, 10152
Phone
+372 770 0000
E-mail
Web Address
Date of Booking (latest)
Capital Stock
499 981 €
Tegevusload (erandi alusel)
Erandi rakendamise õiguslik alus Ema-ettevõtja (ärinimi, registrikood, asukoht) Nimekirja kandmise aluseks oleva otsuse nr Nimekirja kandmise kuupäev
KAVS § 2 lg 8
AS Citadele banka, 40103303559, Republikas laukums 2A, Riia, Läti Vabariik
4.1-1/168