Svea Finance AS

Corporate Name
Svea Finance AS
Commercial Registry Number
11200943
Address
Hallivanamehe 4, Tallinn, Harju maakond, 11317
Phone
+372 679 9423
E-mail
Web Address
Date of Booking (latest)
Capital Stock
25 000 €
Tegevusload (erandi alusel)
Erandi rakendamise õiguslik alus Ema-ettevõtja (ärinimi, registrikood, asukoht) Nimekirja kandmise aluseks oleva otsuse nr Nimekirja kandmise kuupäev
KAVS § 2 lg 8
Svea Ekonomi AB, asukoht Evenemangsgatan 31, SE-16981 Solna, Rootsi, registrikood 556489-2924
4.1-1/97