Balti Realiseerimiskeskus OÜ

Business name Balti Realiseerimiskeskus OÜ
Registry code 10027431
Telefon 659 3477
E-mail brc@brc.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Marek Murd
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Classes of non-life insurance
Motor vehicle liability, including motor third party liability insurance
Land vehicles insurance