Lobistidega kohtumised

Finantsinspektsioon avaldab oma veebilehel kord kvartalis olulisemad kohtumised lobistidega, kus on osalenud Finantsinspektsiooni juhatuse liikmed ja/või osakondade juhid.  


Lobisti all mõeldakse siin isikut, kes tegeleb tasu eest või tasuta lobitöö raames enda või oma kliendi huvide eest seismisega, sealhulgas era-, avalike või mõne muu ühiskonnagrupi huvidega seonduvalt. Lobist võib olla muu hulgas järelevalve subjektide või teiste huvitatud isikute huve kaitsev erialaühendus, advokaadi- ja õigusbüroo või muu konsultant, kaubandus- ja tööstuskoda, eriala- ja ettevõtet liit, ametiühing, vaba- ja huvikaitseühendus, teised avalikku elu mõjutavaid huvisid esindav organisatsioon ja isik.

Rohkem infot leiad FI eetikakoodeksist

Lobistidega kohtumised

2024. aasta I kvartali kohtumised lobistidega

 

Kuupäev Kohtumise teema Lobisti nimi või organisatsioon FI esindaja nimi ja ametikoht
09.01.2024 Finantssektori innovatsiooni raamistik Tenity Andre Nõmm (juhatuse liige)
Maris Mägi (osakonnajuht)
Mari-Liis Kukk (osakonnajuht)
Karen Eliisa Laanem (jurist)
10.01.2024 Arengud kindlustusturul ja regulatsioonides Eesti Kindlustusseltside Liit Kilvar Kessler (juhatuse esimees)
Andres Kurgpõld (juhatuse liige)
Siim Tammer (juhatuse liige)
16.02.2024 Pangasaladuse küsimused Eesti Pangaliit
Rahandusministeerium
Andmekaitse Inspektsioon
Statistikaamet
Siim Tammer (juhatuse liige)
05.03.2024 Arengud pangandusturul Eesti Pangaliit Kilvar Kessler (juhatuse esimees)
12.03.2024 Kapitaliturgude areng, fintech, tarbijate kaitse ja konkurents Finance Estonia Kilvar Kessler (juhatuse esimees)