International Payments 5000 OÜ (trade5000.com)

03.07.2018

Eesti

Finantsinspektsioon teavitab kliente ja investoreid, et äriühing International Payments 5000 OÜ (registrikood 14279827) ei oma investeerimisteenuste osutamiseks Eestis tegevusluba ja seega puudub International Payments 5000 OÜ-l õigus osutada Eestis investeerimisteenuseid. Nimetatud ettevõte pakub võimalust kaubelda trade5000.com kaudu erinevate tuletisväärtpaberitega.

Nimekiri ettevõtetest, kellel on Finantsinspektsiooni poolt antud tegevusluba või kes võivad Eestis piiriüleselt teenuseid osutada, on leitav Finantsinspektsiooni kodulehelt.