4Times Capital AS

Andmed
Ärinimi
4Times Capital AS
Registrikood
12263609
Aadress
Tehnika tn 55, 10136 Tallinn
Telefon
+372 501 4251
E-posti aadress
Aktsia- või osakapitali suurus
136250 EUR
Kande tegemise kuupäev

Tegevusload

Luba: 4.1-1/95

Tegevusloa andmise või nimekirja kandmise otsuse nr.
4.1-1/95
Teated
Kuupäev
Nimi

4Times Capital AS-i 06.04.2017 teate kohaselt tegutseb fondivalitseja IFS § 306 lõike 5 punktis 5 nimetatud väikefondi valitsejana. Väikefondi valitsejad ei või osutada investeerimisteenuseid ega investeerimikõrvalteenuseid. 

Olulist osalust omavad isikud
Nimi Osaluse suurus protsentides
Reet Roos
40
Heiki Koitla
40
Pille Pettai
20