AS United Asset Management

Ärinimi
AS United Asset Management
Registrikood
11543347
Aadress
Lelle 24, 11318 Tallinn
Telefon
+372 503 5512
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Kande tegemise kuupäev
Aktsia- või osakapitali suurus
160000 EUR

Tegevusload

Luba: 4.1-1/128

Tegevusloa andmise või nimekirja kandmise otsuse nr.
4.1-1/128
Rida
Kuupäev Nimi Sisu

AS-i United Asset Management 11.04.2017 teate kohaselt tegutseb fondivalitseja IFS § 306 lõike 5 punktis 5 nimetatud väikefondi valitsejana. Väikefondi valitsejad ei või osutada investeerimisteenuseid ega investeerimikõrvalteenuseid. 

Osaluse suurus protsentides Nimi
100%
OÜ UAM Holding