EKKES GROUP OÜ

Andmed
Ärinimi
EKKES GROUP OÜ
Registrikood
16078240
Aadress
Jõe 2a, kontor 4-16 Tallinn, 10151
Telefon
+372 6991698
E-posti aadress
Registreerimise kuupäev
Teated
Nimi

Vastavalt IFS § 455 lõikele 8 teostab Finantsinspektsioon väikefondi valitseja puhul, kes on oma tegevuse Finantsinspektsioonis registreerinud, järelevalvet vaid registreerimiskohustuse täitmise ja teabe andmise üle.

Viimati muudetud: 03/06/2021 - 09:39