Avaron Areneva Euroopa Väikeettevõtete Fond MASF

Ärinimi
Avaron Areneva Euroopa Väikeettevõtete Fond MASF
Fondivalitseja
AS Avaron Asset Management
Registrikood
16136865
Aadress
Narva mnt 7d, Tallinn, 10117
Telefon
+372 664 4205
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Aktsia- või osakapitali suurus
fondi aktsiakapitali suurus vastab fondi vara puhasväärtuse suurusele
Fondi tüüp
eurofond (UCITS)
Depositoorium
Swedbank AS
Fondi asutamise kooskõlastamine
Teated
Nimi

Avaron Areneva Euroopa Väikeettevõtete Fond MASF kanti Äriregistrisse 11.01.2021.