LHV Pensionifond Eesti - ühinenud LHV Pensionifond L-iga

Ärinimi
LHV Pensionifond Eesti
Fondivalitseja
Aktsiaselts LHV Varahaldus
Aadress
Tartu mnt. 2, 10145 Tallinn, Eesti
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Fondi tüüp
kohustuslik pensionifond
Depositoorium
AS SEB Pank
Fondi tingimuste registreerimise kuupäev
Ühinemisloa andmise otsuse number
4.1-1/15
Ühinemisloa andmise otsuse kuupäev
Ühinemisloa andmise otsuse selgitus
3. veebruaril 2020. a andis Eesti Finantsinspektsioon loa LHV Pensionifondi Eesti ühinemiseks LHV Pensionifondiga L. Ühinemine leidis aset 2. septembril 2020. a, mil LHV Pensionifond Eesti lõpetas oma tegevuse ja kõik tema varad ja kohustused läksid üle LHV Pensionifondile L ilma likvideerimismenetluseta.
Tingimuste ja muudatuste registreerimise kuupäev(ad)
Nimetus Kuupäev
Fondi tingimuste muutmise kuupäev