Swedbank Pensionifond V100 indeks (väljumine piiratud)

Fondivalitseja
Swedbank Investeerimisfondid AS
Aadress
Liivalaia 8, 15038, Tallinn
Telefon
+372 613 1606
Faks
+372 613 1636
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Fondi tüüp
Vabatahtlik pensionifond
Depositoorium
Swedbank AS
Fondi tingimuste registreerimise kuupäev