Aktsiaselts Cresco Väärtpaberid (tegevusluba kehtetuks tunnistatud 10.06.2024)

Andmed
Ärinimi
Aktsiaselts Cresco Väärtpaberid
Registrikood
10093327
Aadress
Maakri 19/1, 10145 Tallinn
Telefon
+372 640 5880
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Aktsia- või osakapitali suurus
315 000
Subjekti staatus Tegevus lõpetatud

Tegevusload

Luba: 11-7

Tegevusloa andmise või nimekirja kandmise otsuse nr.
11-7
Tegevusloaga piiritletud tegevus
Investeerimisühingu tegevusluba
INVESTEERIMISTEENUSED
1) väärtpaberiga seotud korralduse vastuvõtmine ja edastamine.
2) väärtpaberiga seotud korralduse täitmine kliendi nimel või arvel.
4) väärtpaberiportfelli valitsemine.
5) investeerimisnõustamine.
7) väärtpaberi pakkumise või emiteerimise korraldamine.
INVESTEERIMISKÕRVALTEENUSED
1) väärtpaberite hoidmine ja haldamine kliendi jaoks ning nendega seotud tegevused, sealhulgas väärtpaberi ülekande- ja pandikorralduste, samuti muude finantstagatiste koormamisega seotud korralduste klientidelt vastuvõtmine, edastamine ja täitmine
2) investorile väärtpaberitehingu tegemiseks krediidi või laenu andmine tingimusel, et krediidi- või laenuandja ise on seotud nimetatud tehinguga.
3) äriühingu nõustamine kapitali struktuuri, ettevõtlussektori strateegia või ka muus seesuguses küsimuses ning äriühingute ühinemise ja osaluse omandamisega seotud nõustamine ning nendega seotud teenused.
4) välisvaluuta vahetusega seotud teenused, kui need on seotud investeerimisteenuste osutamisega.
5) investeerimis- ja finantsanalüüsi või muu üldise soovituse koostamine või andmine seoses väärtpaberitehingutega.
6) väärtpaberi pakkumise või emiteerimise garanteerimisega seotud teenused.
7) muude investeerimis- ning investeerimiskõrvalteenuste osutamine seoses väärtpaberituru seaduse § 2 lõike 11 punktis 2, 3, 4 või 7 nimetatud tuletisinstrumendiga, kui väärtpaberid on seotud investeerimis- või investeerimiskõrvalteenuste osutam
Olulist osalust omavad isikud
Nimi Osaluse suurus protsentides
Olev Schults
66,7
Aktsiaselts CRESCO
33,3
Viimati muudetud: 11/06/2024 - 13:49