TINV Europe AS

Andmed
Ärinimi
TINV Europe AS
Registrikood
16267372
Aadress
Veerenni tn 24, 10135 Tallinn
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Aktsia- või osakapitali suurus
150 000
Kande tegemise kuupäev

Tegevusload

Luba: 4.1-1/174

Tegevusloa andmise või nimekirja kandmise otsuse nr.
4.1-1/174
Tegevusloaga piiritletud tegevus

1) väärtpaberiga seotud korralduse vastuvõtmine ja edastamine.

2) väärtpaberiga seotud korralduse täitmine kliendi nimel või arvel.

1) väärtpaberite hoidmine ja haldamine kliendi jaoks ning nendega seotud tegevused, sealhulgas väärtpaberi ülekande- ja pandikorralduste, samuti muude finantstagatiste koormamisega seotud korralduste klientidelt vastuvõtmine, edastamine ja täitmine, välja arvatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 909/2014, lisa jao A punktis 2 nimetatud teenus.

4) välisvaluuta vahetusega seotud teenused, kui need on seotud investeerimisteenuste osutamisega.

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
nr 4.1-1/12
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
1) väärtpaberiga seotud korralduse vastuvõtmine ja edastamine.

2) väärtpaberiga seotud korralduse täitmine kliendi nimel või arvel.

1) väärtpaberite hoidmine ja haldamine kliendi jaoks ning nendega seotud tegevused, sealhulgas väärtpaberi ülekande- ja pandikorralduste, samuti muude finantstagatiste koormamisega seotud korralduste klientidelt vastuvõtmine, edastamine ja täitmine, välja arvatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 909/2014, lisa jao A punktis 2 nimetatud teenus.

4) välisvaluuta vahetusega seotud teenused, kui need on seotud investeerimisteenuste osutamisega.
Euroopa Liidu liikmesriigid ja Euroopa Majanduspiirkonna lepingu riigid
Viimati muudetud: 13/04/2023 - 18:14