Allianz Specialised Investments Limited (Lõpetanud piiriüleste teenuste osutamise)

Andmed
Ärinimi
Allianz Specialised Investments Limited (Lõpetanud piiriüleste teenuste osutamise)
Riik
Ühendkuningriik
Teenuste loetelu
Teenuste osutamise riik Teenuse nimetus
93/22
Lisa
A-jagu Teenused:
1(b) Selliste korralduste täitmine teiste isikute nimel
1(a) Siirdväärtpaberid
4. Ettevõtjate nõustamine kapitali struktuuri, tööstusstrateegia ja muudes sellealastes küsimustes ning ettevõtjate ühinemise ja ostuga seotud nõustamine ja teenused
2. Kauplemine oma nimel mis tahes finantsinstrumendiga B-jaos loetletud instrumentidest
3. Investeeringuportfellide haldamine investorite antud volituste alusel, kliendikeskselt ja kedagi diskrimineerimata, juhul kui sellised investeeringuportfellid sisaldavad ühte või rohkemat B-jaos loetletud finantsinstrumentidest
C-jagu Kõrvalteenused
6. Ühe või mitme B-jaos loetletud finantsinstrumendi investeerimisega seotud nõustamine
B-jagu Instrumendid:
1(b) Ühisinvesteerimisettevõtjate osakud
3. Ennaktehingute lepingud, kaasa arvatud võrdväärsed sularahas makstavad finantsinstrumendid
5. Intressimäära vahetuslepingud, valuuta- ning väärtpaberite ja võlakohustuste saldo vahetuslepingud
6. Lisa käesolevas jaos sisalduvate finantsinstrumentide ostu- ja müügioptsioonid, kaasa arvatud võrdväärsed sularahas makstavad instrumendid. See liik hõlmab eriti valuuta- ja intressioptsioone
Viimati muudetud: 03/02/2021 - 12:59