Wells Fargo Securities International Limited

Ärinimi
Wells Fargo Securities International Limited
Riik
Ühendkuningriik
Teenuste loetelu
Teenuse nimetus
A-jagu Teenused:
1(a) Ühe või mitme B-jaos loetletud finantsinstrumendiga seotud korralduse vastuvõtmine ja edastamine investorite nimel
1(a) Siirdväärtpaberid
3. Krediidi või laenu andmine investorile, et võimaldada tal sooritada tehingut ühe või mitme B-jaos loetletud finantsinstrumendiga, kui krediteeriv või laenu andev investeerimisfond on tehinguga seotud
1(b) Selliste korralduste täitmine teiste isikute nimel
2. Kauplemine oma nimel mis tahes finantsinstrumendiga B-jaos loetletud instrumentidest
4. B-jaos loetletud mis tahes finantsinstrumentide emissiooni tagamine ja/või selliste emissiooni turule paigutamine
C-jagu Kõrvalteenused
4. Ettevõtjate nõustamine kapitali struktuuri, tööstusstrateegia ja muudes sellealastes küsimustes ning ettevõtjate ühinemise ja ostuga seotud nõustamine ja teenused
5. Garantiimahutuslepingutega seotud teenused
6. Ühe või mitme B-jaos loetletud finantsinstrumendi investeerimisega seotud nõustamine
7. Valuutateenused, kui need on seotud investeerimisteenuste osutamisega!
B-jagu Instrumendid:
1(b) Ühisinvesteerimisettevõtjate osakud
2. Rahaturuinstrumendid
3. Ennaktehingute lepingud, kaasa arvatud võrdväärsed sularahas makstavad finantsinstrumendid
4. Tähtpäevaintressiga lepingud (Forward interest-rate agreement – FRA)
5. Intressimäära vahetuslepingud, valuuta- ning väärtpaberite ja võlakohustuste saldo vahetuslepingud
6. Lisa käesolevas jaos sisalduvate finantsinstrumentide ostu- ja müügioptsioonid, kaasa arvatud võrdväärsed sularahas makstavad instrumendid. See liik hõlmab eriti valuuta- ja intressioptsioone
Finantsinstrumendid
Finantsinstrumentide tabel
  Investeermisteenused ja -tegevused Tugiteenused Aruandlusteenused
  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 D1 D2 D3
Finantsinstrumendid C1
X
X
X
X
X
X
X
   
X
X
X
X
X
X
X
     
C2
X
X
X
X
X
X
X
   
X
X
X
X
X
X
X
     
C3
X
X
X
X
X
X
X
   
X
X
X
X
X
X
X
     
C4
X
X
X
X
X
X
X
   
X
X
X
X
X
X
X
     
C5
X
X
X
X
X
X
X
   
X
X
X
X
X
X
X
     
C6
X
X
X
X
X
X
X
   
X
X
X
X
X
X
X
     
C7
X
X
X
X
X
X
X
   
X
X
X
X
X
X
X
     
C8
X
X
X
X
X
X
X
   
X
X
X
X
X
X
X
     
C9
X
X
X
X
X
X
X
   
X
X
X
X
X
X
X
     
C10
X
X
X
X
X
X
X
   
X
X
X
X
X
X
X
     
C11                                      
Tabeli selgitus