Aktsiaselts LHV Varahaldus

Ärinimi
Aktsiaselts LHV Varahaldus
Registrikood
10572453
Aadress
Tartu mnt 2, 10145 Tallinn
Telefon
+372 680 0400
Faks
+372 680 0402
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Kande tegemise kuupäev
Aktsia- või osakapitali suurus
1 500 000 EUR
Ühinemisloa andmise otsuse number
4.4-1/101
Ühinemisloa andmise otsuse kuupäev
Ühinemisloa andmise otsuse selgitus
väljastati luba Aktsiaseltsi LHV Varahaldus ja Danske Capital AS-i ühinemiseks

Tegevusload

Luba: F-4/0006

Tegevusloa andmise või nimekirja kandmise otsuse nr.
F-4/0006
Tegevusloaga piiritletud tegevus

Kohustusliku pensionifondi valitsemise tegevusluba

Investeerimisportfellide valitsemine

Investeerimisnõustamine

Fondivalitseja tegevusluba

Vabatahtliku pensionifondi valitsemise tegevusluba

Teated
Kuupäev Nimi

Aktsiaseltsi LHV Varahaldus 28.06.2017 teate kohaselt tegutseb fondivalitseja IFS § 306 lõike 5 punktis 1 nimetatud eurofondi valitsejana, punktis 3 nimetatud kohustusliku pensionifondi valitsejana ning punktis 4 nimetatud vabatahtliku pensionifondi valitsejana. Fondivalitseja osutab ka väärtpaberituru seaduses sätestatud väärtpaberiportfelli valitsemise ning investeerimisnõustamise teenust.

Olulist osalust omavad isikud
Osaluse suurus protsentides Nimi
100
AS LHV Group