AS SEB Varahaldus

Ärinimi
AS SEB Varahaldus
Registrikood
10035169
Aadress
Tornimäe 2, 15010 Tallinn
Telefon
+372 665 6810
Faks
+372 665 7122
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Kande tegemise kuupäev
Aktsia- või osakapitali suurus
3035803 EUR

Tegevusload

Luba: F-4/0011

Tegevusloa andmise või nimekirja kandmise otsuse nr.
F-4/0011
Tegevusloaga piiritletud tegevus

Kohustusliku pensionifondi valitsemise tegevusluba

Investeerimisportfellide valitsemine

Investeerimisnõustamine

Fondivalitseja tegevusluba

Vabatahtliku pensionifondi valitsemise tegevusluba

Teated
Kuupäev Nimi

AS SEB Varahaldus 20.06.2017 teate kohaselt tegutseb fondivalitseja IFS § 306 lõike 5 punktis 3 nimetatud kohustusliku pensionifondi valitsejana ning punktis 4 nimetatud vabatahtliku pensionifondi valitsejana. Fondivalitseja osutab ka väärtpaberituru seaduses sätestatud väärtpaberiportfelli valitsemise ning investeerimisnõustamise teenust.

Olulist osalust omavad isikud
Osaluse suurus protsentides Nimi
100
AS SEB Pank