AS Trigon Asset Management

Ärinimi
AS Trigon Asset Management
Registrikood
11339670
Aadress
Pärnu mnt 18, Tallinn, 10141
Telefon
+372 667 9200
Faks
+372 667 9201
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Kande tegemise kuupäev
Aktsia- või osakapitali suurus
159780 EUR

Tegevusload

Luba: 4.1-1/3

Tegevusloa andmise või nimekirja kandmise otsuse nr.
4.1-1/3
Tegevusloaga piiritletud tegevus

Fondivalitseja tegevusluba

Luba: 4.1-1/104

Tegevusloa andmise või nimekirja kandmise otsuse nr.
4.1-1/104
Tegevusloa kehtetuks tunnistamise või nimekirjast kustutamise aluseks oleva otsuse nr
4.1-1/71
Tegevusloa kehtetuks tunnistamise või nimekirjast kustutamise aluseks oleva otsuse kuupäev
Tegevusloaga piiritletud tegevus

Kliendi jaoks fondi osakute või aktsiate hoidmine

Teated
Kuupäev Nimi

AS-i Trigon Asset Management 26.05.2017 teate kohaselt tegutseb fondivalitseja IFS § 306 lõike 5 punktis 1 nimetatud eurofondi valitsejana.

Olulist osalust omavad isikud
Osaluse suurus protsentides Nimi
61
AS Trigon Capital
27
OÜ Fero Invest
7
Veiko Visnapuu
5
Jelena Rozenfeld