Equity United GP1 OÜ

Andmed
Ärinimi
Equity United GP1 OÜ
Registrikood
14100188
Aadress
Pärnu mnt 141, Tallinn, 11314
E-posti aadress
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Teated
Nimi

Vastavalt IFS § 455 lõikele 8 teostab Finantsinspektsioon väikefondi valitseja puhul, kes on oma tegevuse Finantsinspektsioonis registreerinud, järelevalvet vaid registreerimiskohustuse täitmise ja teabe andmise üle.

Viimati muudetud: 03/09/2019 - 13:51