Lumi Retail Partners OÜ

Ärinimi
Lumi Retail Partners OÜ
Registrikood
114117390
Aadress
Rotermanni tn 18/1, Tallinn, 10111, Eesti
E-posti aadress
Kande tegemise kuupäev
Teated
Nimi

Vastavalt IFS § 455 lõikele 8 teostab Finantsinspektsioon väikefondi valitseja puhul, kes on oma tegevuse Finantsinspektsioonis registreerinud, järelevalvet vaid registreerimiskohustuse täitmise ja teabe andmise üle.