Swedbank Pensionifond K1990-1999 indeks

Andmed
Ärinimi
Swedbank Pensionifond K1990-1999 indeks
Aadress
Liivalaia 8, 15040, Tallinn, Eesti
Veebilehe aadress
Fondivalitseja
Swedbank Investeerimisfondid AS
Fondi tüüp
kohustuslik pensionifond
Fondi tingimuste registreerimise kuupäev
Depositoorium
Swedbank AS
Tingimuste ja muudatuste registreerimise kuupäev(ad)
Kuupäev
Nimetus
Fondi tingimuste muutmise kuupäev