Fondivalitsejate, investeerimisfondide ja investeerimisühingute koondandmed

Fondivalitsejate koondandmed

Fondivalitsejate analüütilised koondandmed on toodud aruannete põhjal, mis on esitatud Finantsinspektsioonile. 

Inveseerimisfondide koondandmed

Avalike fondide investeeringute geograafiline jaotus

Avalike fondide investeeringud instrumentide kaupa

Avalike fondide investeeringud valuutade kaupa

Koondandmete avaldamine

Fondivalitsejate koondandmed avaldatakse kvartali kohta kvartalile järgneva teise kuu 11. tööpäeval. Fondide koondandmed avaldatakse kvartali kohta kvartalile järgneva teise kuu 1. tööpäeval.