Fondivalitsejate, investeerimisfondide ja investeerimisühingute koondandmed

Fondivalitsejate koondandmed

Alates 2022. aasta 1. augustist leiab fondivalitsejate koondandmed Finantsinspektsiooni statistikakeskkonnast STAR.

 

Investeerimisfondide koondandmed

Alates 2022. aasta 1. augustist leiab investeerimisfondide koondandmed Finantsinspektsiooni statistikakeskkonnast STAR.

Avalike fondide investeeringute geograafiline jaotus

Avalike fondide investeeringud instrumentide kaupa

Avalike fondide investeeringud valuutade kaupa

Koondandmete avaldamine

Fondivalitsejate koondandmed avaldatakse kvartali kohta kvartalile järgneva teise kuu 11. tööpäeval. Fondide koondandmed avaldatakse kvartali kohta kvartalile järgneva teise kuu 1. tööpäeval.