Väärtpaberi turu info ja OAM

Korraldatud teabe salvestamise süsteem (OAM) pakub nii Eesti kui Euroopa investoritele informatsiooni väärtpaberiturul kauplemiseks võetud väärtpaberite emitentide kohta ning tutvustada valdkonda puudutavat regulatsiooni.

Vastavalt väärtpaberituru seaduses sätestatule haldab Finantsinspektsioon korraldatud teabe tsentraalset salvestamise süsteemi. Veebilehe vahendusel on emitentide esindajatel võimalus sisestada, avaldada ja salvestada korraldatud teavet, et see jõuaks investoriteni üle terve Euroopa.