Generali PanEurope dac

Ärinimi
Generali PanEurope dac
Riik
Iirimaa
Teenuste loetelu
Teenuse nimetus
Kindlustus surmajuhtumiks ( KindlTS § 13 lg 1 p 1 )
Haiguskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 2 )