Prudential International Assurance plc

Andmed
Ärinimi
Prudential International Assurance plc
Piiriülese teenuse osutamise õiguse muutmise või kehtetuks tunnistamise otsuse tegemise kuupäev
Riik
Iirimaa
Teenuste loetelu
Teenuste osutamise riik Teenuse nimetus
2002/83
Lisa 1
Kindlustus üleelamistähtajaks ( KindlTS § 13 lg 1 p 2 )
Investeerimisriskiga elukindlustus ( KindlTS § 13 lg 1 p 8 )
Kindlustus üleelamistähtajaks ( KindlTS § 13 lg 1 p 2 )
Kindlustus surmajuhtumiks ja üleelamistähtajaks ( KindlTS § 13 lg 1 p 3 )