Aetna Health Insurance Company of Europe dac

Andmed
Ärinimi
Aetna Health Insurance Company of Europe dac
Riik
Iirimaa
Piiriülese teenuse osutamise õiguse kehtetuks tunnistamise otsuse tegemise kuupäev
Subjekti staatus Tegevus lõpetatud
Teenuste loetelu
Teenuste osutamise riik Teenuse nimetus
Õnnetusjuhtumikindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 1 )
Haiguskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 2 )
Abistamisteenuste kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 18 )
Viimati muudetud: 07/05/2024 - 08:47