Allianz Global Corporate & Specialty SE (ka läbi oma filiaalide Itaalias, Belgias, Hollandis, Prantsusmaal ja Hispaanias)

Andmed
Ärinimi
Allianz Global Corporate & Specialty SE (ka läbi oma filiaalide Itaalias, Belgias, Hollandis, Prantsusmaal ja Hispaanias)
Riik
Saksamaa
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Teenuste loetelu
Teenuste osutamise riik Teenuse nimetus
Õnnetusjuhtumikindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 1 )
Maismaasõidukite kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 3 )
Raudtee veerevkoosseisu kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 4 )
Õhusõidukite kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 5 )
Veesõidukite kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 6 )
Transporditavate kaupade kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 7 )
Tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 8 )
Muu varakindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 9 )
Õhusõiduki valdaja vastutuskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 11 )
Veesõiduki valdaja vastutuskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 12 ), ka läbi oma filiaali Itaalias.
Tsiviilvastutuskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 13 ), ka läbi oma filiaali Itaalias.
Garantiikindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 15 )
Finantskahjude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 16 )
Õigusabikulude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 17 )
Krediidikindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 14 ) ka läbi oma filiaalide Austrias, Belgias, Taanis, Prantsusmaal, Suurbritannias, Itaalias, Hollandis, Rootsis ja Hispaanias.
Viimati muudetud: 18/04/2022 - 11:24