Aviva Assurances

Andmed
Ärinimi
Aviva Assurances
Riik
Prantsusmaa
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Teenuste loetelu
Teenuse nimetus
7. Transiitkaup (sealhulgas kaubasaadetised, pagas ja kõik muud kaubad);
8. Tuli ja loodusjõud;
9. Muud vara kahjustused;
13. Üldine vastutus;
16. Mitmesugune finantskahju.