Basler Sachversicherungs-AG

Ärinimi
Basler Sachversicherungs-AG
Riik
Saksamaa
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Teenuste loetelu
Teenuse nimetus
Veesõidukite kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 6 )