Bothnia Internaonal Insurance Company Ltd (Bothnia)

Andmed
Ärinimi
Bothnia Internaonal Insurance Company Ltd (Bothnia)
Riik
Soome
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Teenuste loetelu
Teenuse nimetus
Direktiivi 2009/138/EÜ (Solventsus II) lisa I Kahjukindlustuse liigid, osa A:
1. Õnnetusjuhtumikindlustus
2. Haiguskindlustus
3. Maismaasõidukite kindlustus
4. Raudtee veerevkoosseisu kindlustus
5. Õhusõidukite kindlustus
6. Veesõidukite kindlustus
7. Transporditavate kaupade kindlustus
8. Tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
9. Muu varakindlustus
10. Vedaja vastutus (ainult)
11. Õhusõiduki valdaja vastutuskindlustus
12. Veesõiduki valdaja vastutuskindlustus
14. Krediidikindlustus
15. Garantiikindlustus
16. Finantskahjude kindlustus
17. Õigusabikulude kindlustus

Edasikindlustus, välja arvatud Direktiivi 2009/138/EÜ (Solventsus II) lisa I Kahjukindlustuse liigid, osa A: liikide 1, 10 ja 13 osas.
Viimati muudetud: 14/09/2023 - 13:15