CIG Pannonia Elsö Magyar Altalanos Biztositõ Zärtkörüen Müködö Reszvenytärsasäg

Ärinimi
CIG Pannonia Elsö Magyar Altalanos Biztositõ Zärtkörüen Müködö Reszvenytärsasäg
Riik
Ungari
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Teenuste loetelu
Teenuse nimetus
Transporditavate kaupade kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 7 )
Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus ainult vedaja vastutuse ulatuses, v. a liikluskindlustus
Maismaasõidukite kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 3 )
Tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 8 )
Muu varakindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 9 )
Tsiviilvastutuskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 13 )
Garantiikindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 15 )