A4 Kindlustusvahenduse OÜ

Ärinimi A4 Kindlustusvahenduse OÜ
Registrikood 11065497
Telefon 6250 100
E-post meelis@meelis.eu
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Meelis Kukk
Kindlustusandja ERGO Insurance SE
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
maismaasõidukite kindlustus
õnnetusjuhtumite kindlustus
muu varakindlustus
haiguskindlustus