A&B Design Group OÜ

Ärinimi A&B Design Group OÜ
Registrikood 11675882
Aadress Narva mnt 7, Tallinn, Harju maakond 10117
Telefon +372 7778888
E-post bodrik@hot.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Jelena Bodrova
Kindlustusandja AAS BTA Baltic Insurance Company Eesti filiaal
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
õnnetusjuhtumite kindlustus
maismaasõidukite kindlustus
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
muu varakindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
tsiviilvastutuskindlustus