Adavere Agro AS

Ärinimi Adavere Agro AS
Registrikood 10171470
Telefon 776 6776
E-post adavere@agro.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Hannes Alusalu
Kindlustusandja If P&C Insurance AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus