Agdeck-Auto AS

Ärinimi Agdeck-Auto AS
Registrikood 10445803
Telefon 337 1089
E-post info@agdeck-auto.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Toivo Loide
Kindlustusandja If P&C Insurance AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
maismaasõidukite kindlustus