Aire Kobar

Eesnimi Aire
Perekonnanimi Kobar
Isikukood 4750330651
Telefon 554 0578
E-post aire.kobar@compensalife.ee
Kindlustusandja Compensa Life Vienna Insurance Group SE
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
õnnetusjuhtumite kindlustus
Elukindlustuse liigid
kindlustus surmajuhtumiks
kapitali kogumise kindlustus
annuiteet
investeerimisriskiga elukindlustus