Amserv Grupi AS

Ärinimi Amserv Grupi AS
Registrikood 10095579
Telefon 6502194
E-post info@amserv.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Siiri Heinsaar
Kindlustusandja If P&C Insurance AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
maismaasõidukite kindlustus