Anne Kirsiste

Eesnimi Anne
Perekonnanimi Kirsiste
Isikukood 44806160407
Aadress Arnika tee 110, 11912 Tallinn
Telefon +372 5114057
E-post annekirsiste@gmail.com
Kindlustusandja AB Lietuvos draudimas Eesti filiaal
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
õnnetusjuhtumite kindlustus
haiguskindlustus
maismaasõidukite kindlustus
transporditavate kaupade kindlustus
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
muu varakindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
tsiviilvastutuskindlustus