Arta Management OÜ

Ärinimi Arta Management OÜ
Registrikood 14572823
Aadress Laeva 2 Tallinn 10151
Telefon 5555 1536
E-post info@estmakcapital.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Tatjana Arhipova
Kindlustusandja Salva Kindlustuse AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
maismaasõidukite kindlustus
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
tsiviilvastutuskindlustus