Arvid Siilak FIE

Ärinimi Arvid Siilak FIE
Registrikood 36703102247
Telefon 3371127
E-post kristjansiilak71127@hot.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Arvid Siilak
Kindlustusandja If P&C Insurance AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
finantskahjude kindlustus
õnnetusjuhtumite kindlustus
õigusabikulude kindlustus
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
transporditavate kaupade kindlustus
muu varakindlustus
tsiviilvastutuskindlustus