Auto Forte Tallinn OÜ

Ärinimi Auto Forte Tallinn OÜ
Registrikood 12086515
Aadress Tartu mnt 87d, Tallinn, Harjumaa 10112
Telefon +372 5191 4114
E-post tatjana.lilienthal@unitedmotors.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Jaanus Nieländer
Kindlustusandja Compensa Vienna Insurance Group ADB Eesti filiaal
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
maismaasõidukite kindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus