AS AUTO VÕRU

Ärinimi AS AUTO VÕRU
Registrikood 10171814
Aadress Pikk 6, Võru, 65604 Võru maakond
Telefon +3727828270
E-post autovoru@estpak.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Toomas Pihu
Kindlustusandja If P&C Insurance AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
transporditavate kaupade kindlustus
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
muu varakindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
tsiviilvastutuskindlustus
finantskahjude kindlustus
õigusabikulude kindlustus