AS AUTO VÕRU

Ärinimi AS AUTO VÕRU
Registrikood 10171814
Telefon 7828270
E-post autovoru@estpak.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Tõnis-Koit Pihu
Kindlustusandja If P&C Insurance AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
muu varakindlustus
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
tsiviilvastutuskindlustus
transporditavate kaupade kindlustus
õigusabikulude kindlustus
finantskahjude kindlustus