AutoHalle AS

Ärinimi Auto-Bon AC AS
Registrikood 10283692
Telefon 650 2891
E-post info@veho.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Marit Raag
Kindlustusandja If P&C Insurance AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
maismaasõidukite kindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus