BBS Kindlustuspartner OÜ

Ärinimi BBS Kindlustuspartner OÜ
Registrikood 12402608
Aadress Püü 8/1-6, Tallinn 11311
Telefon 5666 39 55
E-post info@bbs.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Karl Roben
Kindlustusandja AB Lietuvos draudimas Eesti filiaal
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
õnnetusjuhtumite kindlustus
maismaasõidukite kindlustus
transporditavate kaupade kindlustus
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
muu varakindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
tsiviilvastutuskindlustus
garantiikindlustus
finantskahjude kindlustus
abistamisteenuste kindlustus