Celestis OÜ

Ärinimi Celestis OÜ
Registrikood 11013773
Aadress Tööstuse 47a-28,10416 Tallinn
Telefon +37255602611
E-post aimi.raudam@gmail.com
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Aimi Raudam
Kindlustusandja If P&C Insurance AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
õnnetusjuhtumite kindlustus
maismaasõidukite kindlustus
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
muu varakindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
tsiviilvastutuskindlustus
finantskahjude kindlustus
õigusabikulude kindlustus