CHAMBER OF TOURISM AND MARKETING RUSSIAN EXCLUSIVE

Ärinimi CHAMBER OF TOURISM AND MARKETING RUSSIAN EXCLUSIVE
Registrikood 12557788
Telefon 55578519
E-post tourchamber@gmail.com
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Nadezda Thackray
Kindlustusandja AAS BTA Baltic Insurance Company Eesti filiaal
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
abistamisteenuste kindlustus