Circle K Eesti AS

Ärinimi Circle K Eesti AS
Registrikood 10180925
Telefon +372 6757700
E-post eesti@statoilfuelretail.com
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Paavo Siimann
Kindlustusandja If P&C Insurance AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus